Menu
Sepetiniz

Mesafeli Satış Sözleşmesi

1)TARAFLAR


1.1.SATICI


Ünvanı : Yavuz Çelik


Adresi : DERVIS ALI MAH. SALMA TOMRUK CAD. DIDEM AP NO: 44 IÇ

KAPI NO: 1 FATIH/ ISTANBUL


Mersis No. : {_saticimersis_}


Telefon : (0212) 533 15 76


E-mail: [email protected]


Banka : {_saticibanka_}


Şube : {_saticisube_}


TL Hesap No. : {_saticihesap_}


IBAN No. : {_saticiiban_}


(İşbu Sözleşme’de kısaca "SATICI” olarak anılacaktır)


1.2.ALICI


Adı/Soyadı/Ünvanı : {_aliciad_} {_alicisoyad_}


Adresi: {_teslimatadresi_}


Telefon: {_alicitelefon_}


E-mail: {_alicimail_}


Tc No: {_tcid_}


(İşbu Sözleşme’de kısaca "ALICI” olarak anılacaktır)


ALICI, işbu Sözleşme’ye taraf olma suretiyle SATICI’ya ait kasapprime.com.tr (kısaca "Site”) uzantılı internet sitesine girerek, gerekli bilgileri doldurup üye olduktan sonra, Site üzerinden elektronik ortamda ve bedeli mukabilinde alışveriş yapan gerçek veya tüzel kişi müşteri olup, işbu Mesafeli Satış Sözleşmesi hakkında doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


ALICI, Site’ye üye olurken beyan etmiş olduğu e-posta adresinin SATICI tarafından yapılacak her türlü bildirim için geçerli tebligat adresi sayılacağını, belirtilen e-posta adresine yapılacak her türlü bildirimin kanunen geçerli tebligatın bütün hukuki sonuçlarını doğuracağını, bu e-posta adresinin kullanımı ile ilgili her türlü yetkinin kendisine ait olduğunu, ilgili e-posta adresinin üçüncü kişiler tarafından kullanıldığı şüphesinin varlığı halinde bu durumu ve herhalde e-posta adresinde meydana gelecek değişiklikleri SATICI’ya derhal bildirmekle yükümlü olduğunu, aksi halde SATICI’ya herhangi bir sorumluluk izafe edilemeyeceğini, ilgili e-posta adresine gönderilecek ve ilgili e-posta adresinden gelecek her türlü bildirimin hukuki sonuç doğuracağını bildiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


2)SÖZLEŞMENİN KONUSU


İşbu Sözleşme’nin konusu, Site üzerinden elektronik ortamda ALICI’ya satışı gerçekleştirilen ve tüm nitelikleri ve KDV dahil satış fiyatları Site’de açıkça belirtilen ürün/ürünlerin ALICI’ya satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun, 6563 sayılı Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların karşılıklı hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.


3)GENEL ŞARTLAR


18 yaşından küçük kişiler kasapprime.com.tr uzantılı internet sitesinden alışveriş yapamazlar. ALICI, bu Sözleşme’yi elektronik ortamda teyit etmekle, 18 yaşından büyük olduğunu onaylamış olur.


ALICI, aşağıdaki hususlarda, bu Sözleşme’nin ALICI tarafından Site’de kabulü ile kurulmasından ve gerek sipariş konusu ürün/ürünler, gerek ödeme yükümlülüğü altına girmesinden önce aşağıda sayılanlarla ilgili olarak kasapprime.com.tr’un ilgili sayfaları/kısımlarındaki tüm genel ve/veya özel açıklamaları görerek ve inceleyerek doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini teyiden kabul eder.


a. SATICI’nın tam unvanı ve iletişim bilgileri ile güncel tanıtıcı bilgileri,


b. Siparişe konu ürüne/ürünlere ait temel özellikler, ürünün/ürünlerin vergiler dahil fiyatı ve ödeme ve teslimat bilgileri,


c. SATICI tarafından uygulanan ALICI bilgileri için geçerli gizlilik, veri kullanımı-işleme ve ALICI’ya elektronik iletişim kuralları ile ALICI’nın bu hususlarda SATICI’ya verdiği izinler, ALICI’nın kanuni hakları, SATICI’nın kanuni hakları ve Tarafların haklarını kullanım usulleri,


d. Ürün/Ürünler için SATICI tarafından öngörülen gönderim kısıtlamaları,


e. ALICI’nın cayma hakkına sahip olmadığı ürün/ürünler,


f.ALICI’nın cayma hakkının olduğu durumlarda bu hakkını kullanma şartları, süresi ve usulü ile hakkın süresinde kullanılmaması durumunda ALICI’nın cayma hakkını kaybedeceği,


g. ALICI’nın cayma hakkının bulunduğu durumlarda ürün/ürünleri SATICI’ya ne şekilde iade edebileceği ve ilgili bütün mali hususlar (iade yolları, masrafı ve sipariş bedelinin iadesi dahil)


4)CAYMA HAKKI VE İSTİSNALARI


27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi b, c ve ç bentleri gereğince, ALICI’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler ve çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar bakımından cayma hakkı kullanılamaz. Sayılan ürünler dışında kalan orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ürünler bakımından ALICI, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, siparişin ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren, tek siparişe konu olup ayrı ayrı farklı adreslere teslim edilen mallarda, en son teslim edilen ürün/ürünlerin ALICI’ya veya ALICI tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren tüketicinin 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Ancak, ambalajı açılmış, kullanılmış ve tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün/ürünlerin iadesinin, ürün/ürünlerin ALICI’ya teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın alınan üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.


Cayma hakkını kullanmak isteyen Alıcı, cayma iradesini yazılı olarak Satıcı’ya bildirecek ve ürün/ürünlerin iade alınmasını talep edecektir. Alıcı, ürün/ürünleri orijinal faturası ile birlikte, Satıcı’nın dağıtım personeline iade edecektir. Burada belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.


Cayma hakkının kullanılması ile birlikte iade edilen ürün/ürünler SATICI yetkilileri tarafından teslim alındığında ALICI’ya bilgi mesajı ulaşacaktır. Bilgi mesajının ALICI’ya ulaşmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde ödenen tutar ALICI’nın kredi kartına iade edilecektir.


5)SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN, TESLİMAT VE ÖDEME


Ürünlerin cinsi ve türü, miktarı, marka/modeli, rengi ve satış bedeli ve teslimat bilgileri aşağıda belirtilmiştir:


Tarih :{_tarih_}


Ürün Bilgileri:{_urunbilgileri_}


Ödeme şekli: {_odemesekli_}


Ödeme Tablosu:{_odemetablosu_}


 Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) ALICI’ya aittir. SATICI varsa Site’de şartlarını ilan ettiği Ürün ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını ALICI’ya yansıtmayabilir.


Ürünler, Site’de yayınlanan ve ALICI tarafından siparişi verilerek satın alınan ürünlerdir. Ürünlerin cinsi, çeşidi, miktarı, modeli, marka ve adedi diğer bir deyişle ürüne ilişkin tüm bilgiler ile KDV dahil satış bedeli ve ödeme şekli, ALICI’nın talepleri doğrultusunda siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşacaktır. Sözleşme konusu her bir ürününün nitelik ve KDV dahil toplam satış tutarı, ürün görsellerinin yanında belirtilmiştir. SATICI, kasapprime.com.tr’da yayınlanan her türlü içeriği (fiyat, görsel öğeler ve diğer bilgiler dahil) önceden haber vermeden değiştirme hakkını saklı tutar.


ALICI, madde 5’de belirtilen Sözleşme konusu ürün veya ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini, bu suretle işbu Sözleşme’yi kabul ettiğini beyan eder.


Sitede yer alan tüm iletişim bilgileri, doğru ve güncel olup, ALICI, SATICI ile bu bilgiler üzerinden doğrudan iletişim kuracağını beyan ve kabul eder. ALICI da, kendisine ait irtibat bilgilerini ve satın almak istediği ürünler hakkındaki bilgileri doğru ve eksiksiz vermek ve iş bu Sözleşme hükümlerine uygun davranmak zorundadır.


ALICI, ürünü teslim aldığı anda kontrol etmek ve ürünün ayıplı olması halinde üründeki ayıbı derhal bildirmek yükümlülüğündedir. Ürünün ayıplı olması halinde ALICI’nın; (i) Satılanı geri vermeye hazır olduğunu bildirerek sözleşmeden dönme, (ii) Satılanı alıkoyup ayıp oranında satış bedelinden indirim isteme, (iii) Aşırı bir masraf gerektirmediği takdirde, bütün masrafları satıcıya ait olmak üzere satılanın ücretsiz onarılmasını isteme, (iv) İmkân varsa, satılanın ayıpsız bir misli ile değiştirilmesini isteme seçimlik hakları bulunmaktadır. ALICI, malın ayıp olması halinde bu seçimlik haklardan birini kullanmak konusunda münhasır yetkiye sahiptir.


ALICI, taşıma ile ilgili herhangi bir kusurdan kaynaklı hasarları teslim anında bildirmek zorundadır.


Satılan ve ödemesi yapılan ürünler, teslimat adresi İstanbul ili Ataşehir ilçesi sınırları içerisinde ise, sipariş tarihinden itibaren aynı gün içerisinde, soğuk zincire uygun koşullarla teslim edilecektir. Teslimat adresi, Ataşehir ilçesi sınırları dışında ise, satılan ve ödemesi yapılan ürünler, sipariş tarihinden itibaren ertesi gün içerisinde, soğuk zincire uygun koşullarla teslim edilecektir.


ALICI, tek bir sipariş ile birden fazla adrese ürün/ürünlerin gönderilmesini talep ettiği hallerde (kısaca "çoklu adrese gönderim”) her bir adres için ayrı kargo/gönderi/teslimat ücreti alınacaktır. kargo/gönderi/teslimat masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.


ALICI tarafından verilen sipariş işleminin başarıyla tamamlanması ve ürün/ürünler için SATICI tarafından belirlenen ücret, anlaşmalı bankaların kredi kartı ile veya yukarıda madde 1’de belirtilen SATICI’ya ait banka hesabına havale yoluyla ödendikten sonra, SATICI, ALICI’nın Site’ye üye olurken belirtmiş olduğu e-posta adresine, sipariş işleminin tamamlanmış olduğu konusunda bilgi veren bir elektronik posta mesajı gönderecektir.


ALICI, sipariş ile ilgili olarak SATICI’ya vermiş olduğu bütün bilgilerin doğru ve eksiksiz olduğunu, SATICI’nın gerektiğinde bu bilgiler üzerinden kendisi ile bağlantı kurabileceğini, bilgilerin yanlış verilmesi sebebiyle siparişi verilen ürünün/ürünlerin kendisine ulaştırılamaması veya geç ulaştırılmasından SATICI’nın sorumlu olmayacağını beyan ve kabul eder.


ALICI’nın, ürünün kendisi dışında başka bir kişi veya kuruluşa teslim edilmesini istemesi halinde, teslim edilecek kişi veya kuruluşun teslimatı kabul etmemesinden ve bu nedenle teslimatta meydana gelecek gecikmelerden de SATICI sorumlu olmayacaktır.


ALICI, taşıma sırasında zarar gördüğünü düşündüğü paketleri teslim alırken, Satıcı’nın dağıtım personelinin önünde açıp kontrol etmek ve eğer üründe herhangi bir kusur mevcut ise Satıcı dağıtım personeline tutanak tutturarak ürünü teslim almamak ile yükümlüdür. Ürün, kabul edilmemiş ve tutanak tutulmuş ise, ALICI bu durumu, tutanağı kendisinde kalan kopyasıyla birlikte 3 (üç) gün içerisinde SATICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu durumda ALICI, yukarıda madde 5’de belirtilen seçimlik haklarından birini kullanabilir. Ürün, ALICI tarafından teslim alındıktan sonra Satıcı dağıtım personelinin görevini layıkıyla yaptığı kabul edilmiş sayılır.


SATICI, Sözleşme konusu ürünlerin eksiksiz ve siparişte belirtilen niteliklere uygun olarak teslim edilmesinden sorumludur. Ödemeler, sadece anlaşmalı bankalara ait kredi kartları ile veya yukarıda madde 1.1’de belirtilen SATICI’ya ait banka hesabına havale yoluyla yapılabilecektir. Havale yoluyla verilen siparişlerin, SATICI tarafından işleme alınma tarihi, siparişin verildiği tarih değil, ödemenin SATICI’nın banka hesabına ulaştığının görüldüğü tarihtir. ALICI’nın, havale yoluyla verdiği siparişlerde, 3 (üç) gün içerisinde ödemeyi gerçekleştirmemesi durumunda, SATICI’nın siparişi iptal etme hakkı saklıdır. Ödemenin kredi kartı veya benzeri bir ödeme kartı ile yapılması halinde, ürünün tesliminden sonra, ALICI’ya ait kredi kartının, ALICI’nın rızası dışında yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması sebebiyle, banka veya finans kuruluşunun sipariş bedelini SATICI’ya ödememesi halinde, ALICI’nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ALICI, ürünü 3 gün içerisinde hasarsız olarak SATICI’nın dağıtım personeline teslim ederek geri gönderecek veya sipariş bedelini ödeyecektir. Ürünün geri gönderilmesi halinde kargo/teslimat/gönderi masrafları ALICI’ya aittir.


 


İade gönderimleri Alıcı tarafından Satıcı’nın aşağıda belirtilen adresine yapılmalıdır:


Adres: …………………


Telefon: …………………


Sözleşme konusu ürünün teslimatı için, ürün bedelinin SATICI’ya ödenmiş olması koşulu aranmaktadır. Ürün bedelinin herhangi bir nedenle SATICI’ya ödenmemesi halinde, SATICI, ürünü ALICI’ya teslim ile yükümlü olmayacaktır.


ALICI, kredi kartı ile yapmış olduğu işlemlerinde temerrüde düşmesi halinde kart sahibi bankanın kendisi ile yapmış olduğu kredi kartı sözleşmesi çerçevesinde faiz ödeyecek ve bankaya karşı sorumlu olacaktır. Bu durumda ilgili banka hukuki yollara başvurabilir; doğacak masrafları ve vekâlet ücretini ALICI’dan talep edebilir ve her koşulda ALICI’nın borcundan dolayı temerrüde düşmesi halinde, ALICI, borcun gecikmeli ifasından dolayı SATICI’nın zarar ve ziyanını, SATICI’nın ilk yazılı talebi üzerine ödemeyi kabul ve taahhüt eder.


SATICI, ALICI’nın iş bu Sözleşme kapsamında beyan ettiği E-posta adresine, SATICI tarafından ticari elektronik ileti gönderilmesine muvafakat ettiğini beyan eder.


6)MÜCBİR SEBEP


SATICI, kendi kontrolünde olmayan, tabii afetler, yangın, patlamalar, iç savaşlar, savaşlar, ayaklanmalar, halk hareketleri, seferberlik ilanı, grev, lokavt ve salgın hastalıklar gibi sebeplerden (birlikte kısaca "Mücbir Sebep”) kaynaklanan ve doğrudan akdi yükümlülüklerini yerine getirmesini imkânsız hale getiren ve/veya SATICI’nın, Sözleşme kapsamındaki faaliyetlerini engelleyen söz konusu sebeplerin devamı süresince, Sözleşme çerçevesindeki yükümlülüklerini ifa edememekten veya ifada gecikmeden dolayı sorumlu değildir. SATICI, Mücbir Sebep’in gerçekleşmesi veya teslimatı engelleyen hava muhalefeti, ulaşımın kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile Sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI’ya bildirmekle yükümlüdür. Bu halde, ALICI, siparişin iptal edilmesini, Sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI’nın siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar on (10) gün içinde ödemeyi gerçekleştirdiği kredi kartına veya ödeme havale yoluyla yapıldı ise havalenin yapıldığı banka hesabına ödenecektir.


7)KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI


SATICI, web sayfasında üzerinden ALICI’nın ilettiği kişisel bilgileri 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve diğer ilgili mevzuatlarda yer alan veri işlemeye dair ilkelere ve işlenme şartlarına ve web sayfasında yer alan Genel Aydınlatma Metni ve Çerez Politikası’na uygun olarak işlemektedir. Bu kişisel bilgiler; kişi adı-soyadı, adresi, telefon numarası, cep telefonu, e-posta adresi, banka ve kredi kartı bilgileri gibi ALICI’yı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi içermektedir.


7.2.SATICI, ALICI tarafından iletilen kişisel verileri, işleme amacının gerektirdiği veya ilgili mevzuatın öngördüğü süreler boyunca muhafaza edecektir. Bu süreler geçtiğinde ise SATICI işlemiş olduğu tüm kişisel verileri, sistemlerinden silecektir.


7.3. SATICI, ALICI tarafından iletilen kişisel verilerin muhafazası için gereken tüm önlemleri alacaktır.


7.4. 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("6698 sayılı Kanun”) uyarınca; ALICI’ya ait kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, banka ve kredi kartı bilgileri kişisel verileri; veri sorumlusu olarak Modern Restoran ve Kafeterya İşl. A.Ş tarafından işlenebilmektedir.


7.5.ALICI’ya ait toplanan kişisel veriler, 6698 sayılı Kanun’un 5. maddesinde belirtilen kişisel veri işleme şartları dâhilinde, SATICI tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için gerekli çalışmaların yapılması ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi, SATICI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerden faydalandırmak için gerekli çalışmaların ve ilgili iş süreçlerinin yürütülmesi, SATICI tarafından sunulan ürün ve hizmetlerin özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve icrası, müşteri ilişkileri yönetimi süreçlerinin planlanması ve icrası, amaçlarıyla işlenebilecektir.


7.6.ALICI’ya ait toplanan kişisel veriler; SATICI’nın hissedarlarına, iştiraklerine, iş ortaklarına, tedarikçilerine, hukuken yetkili kamu kurumlarına ve özel kişilere, 6698 sayılı Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde sınırlı olarak aktarılabilecektir.


7.7.SATICI’ya elektronik ortamda iletilen kişisel verileriniz, 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması veya ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak veya 6698 sayılı Kanun’un 5. Maddesi gereği açık rızanız alınarak işlenmektedir.


7.8.İlgili kişi olarak, 6698 sayılı Kanun 11. maddede yer alan haklarınıza ilişkin bir talebiniz olması durumunda ve web sayfamızdan temin edebileceğiniz Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Başvuru Formu’nu doldurarak ve her halükarda Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile öngörülen asgari koşulları sağlayan; [email protected] KEP adresimize göndereceğiniz ileti ile [email protected] e-mail adresimize sistemimizde kayıtlı e-posta adresinizle veya güvenli e-imzalı olarak ileteceğiniz ileti ile Palladium Tower Kardelen Sok. No: 2 Kat: 41 Ataşehir/İstanbul adresimize yazılı olarak şahsen veya noter kanalı ile başvuru gerçekleştirebilirsiniz. Yapacağınız başvuruyu Alışveriş sitemiz, talebinizin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç otuz gün içerisinde ücretsiz olarak sonuçlandıracağız. Ancak, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi hâlinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret alınacaktır


8)DELİL SÖZLEŞMESİ


ALICI’nın tüzel kişi olması halinde, Taraflar, Sözleşme’nin akdi ve/veya uygulanmasından doğan tüm uyuşmazlık ve ihtilaflarda, Tarafların elektronik ve fiziki ortamda tutulan ticari defter ve kayıtları ile diğer bilgi ve belgelerinin geçerli, bağlayıcı ve kesin delil teşkil edeceğini ve Sözleşme’nin bu maddesinin Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193’üncü maddesi anlamında kesin delil sözleşmesi niteliğinde olduğunu kabul, beyan ve taahhüt ederler.


9)İHTİLAFLARIN HALLİ


Sözleşme'den doğan tüm ihtilafların hallinde, Sözleşme’nin tarafı Gerçek Kişi ALICI ise, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde ALICI’nın ürün satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri; Sözleşme’nin tarafı Tüzel Kişi ALICI ise, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


10)İşbu Sözleşme, mesafeli satışlara ilişkin mevzuat gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiştir. ALICI, işbu Sözleşme’ye ilişkin olarak doğru ve eksiksiz olarak bilgilendiğini, ön bilgileri elektronik ortamda teyit ettiğini ve sonrasında üye olmak için gerekli bilgileri doldurarak ALICI sıfatıyla SATICI tarafından Site’de satışa arz edilen ürün/ürünleri satın alma iradesini gösterdiğini, işbu Sözleşme hükümlerini kabul ederek Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne taraf olduğunu ve herhangi bir itirazı olmadığını gayrikabili rücu olarak kabul, beyan ve taahhüt eder.


ALICI, Site üzerinden verdiği siparişe ait ödemeyi gerçekleştirdiğinde işbu sözleşmenin tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. SATICI, siparişin gerçekleşmesi öncesinde işbu sözleşmenin sitede ALICI tarafından okunup kabul edildiğine dair onay alacak şekilde gerekli yazılımsal düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.