Menu
Sepetiniz

Şartlar & Koşullar

1.KONU


İşbu Mesafeli Satış Sözleşmesi Ön Bilgilendirme Formu’nun konusu, SATICI' nın, SİPARİŞ VEREN/ALICI' ya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürün/ürünlerin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 6502 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve 27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.


kasap.grillprime.com.tr internet sitesine ("Site”) üye olan ve/veya alışveriş yapan tüm kullanıcıların ("Alıcı” veya "Alıcılar”), işbu Ön Bilgilendirme Formu’nun, Alıcı tarafından okunup onaylanmasından sonra, e-posta adreslerine gönderilecek olan Mesafeli Satış Sözleşmesi’ni okuduklarını ve herhangi bir itirazı olmaksızın Sözleşme’nin tüm hükümlerini kabul ettiklerini ve sipariş konusu bedeli ve varsa kargo ücreti, vergi gibi belirtilen ek ücretleri ödeme yükümlülüğü altına gireceklerini ve bu konuda bilgilendirildiklerini peşinen kabul ederler.


Site’deki ürünlerin satış ve dağıtımı; - Mersis numaralı Yavuz Çelik ŞİRKETİ ("Satıcı”) tarafından yapılmaktadır. Satıcı’ya ait bilgiler aşağıdadır:


2. SATICI BİLGİLERİ


Ünvanı : Yavuz Çelik


Adres : DERVIS ALI MAH. SALMA TOMRUK CAD. DIDEM AP NO: 44 IÇ KAPI NO: 1 FATIH/ ISTANBUL


Tel: (0212) 533 15 76


Eposta: [email protected]


 


3. ALICI BİLGİLERİ


Teslim edilecek kişi : {_aliciad_} {_alicisoyad_}


Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}


Telefon : {_alicitelefon_}


Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}


 


4. SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN/ÜRÜNLER BİLGİLERİ


4.1 Malın / Ürün/Ürünlerin / Hizmetin temel özellikleri (türü, miktarı, marka/modeli, rengi, adedi, satış bedeli ve teslimat bilgileri) SATICI’ya ait internet sitesinde yer almaktadır. Ürünün temel özelliklerini kampanya süresince inceleyebilirsiniz. Kampanya tarihine kadar geçerlidir.


4.2 Listelenen ve sitede ilan edilen fiyatlar satış fiyatıdır. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.


4.3 Sözleşme konusu mal ya da hizmetin tüm vergiler dâhil satış fiyatı aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.


 


{_urunbilgileri_}


Kargo Tutarı : {_kargo_}


 


Ödeme Şekli ve Planı : {_odemesekli_}


 


{_odemetablosu_}


 


Teslimat Adresi : {_teslimatadresi_}


Fatura Adresi : {_faturaadresi_}


Sipariş Tarihi : {_tarih_}


 


5. GENEL HÜKÜMLER


 


5.1. ALICI, SATICI’ya ait internet sitesinde sözleşme konusu ürünün temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup, bilgi sahibi olduğunu, elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICININ; Ön Bilgilendirmeyi elektronik ortamda teyit etmesi, mesafeli satış sözleşmesinin kurulmasından evvel, SATICI tarafından ALICI' ya verilmesi gereken adresi, siparişi verilen ürünlere ait temel özellikleri, ürünlerin vergiler dâhil fiyatını, ödeme ve teslimat bilgilerini de doğru ve eksiksiz olarak edindiğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 


5.2. Sözleşme konusu her bir ürün, 30 günlük yasal süreyi aşmamak kaydı ile ALICI' nın yerleşim yeri uzaklığına bağlı olarak internet sitesindeki ön bilgiler kısmında belirtilen süre zarfında ALICI veya ALICI’ nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa teslim edilir. Bu süre içinde ürünün ALICI’ya teslim edilememesi durumunda, ALICI’nın sözleşmeyi feshetme hakkı saklıdır.


 


5.3. SATICI, sözleşme konusu ürünü eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri, kullanım kılavuzları ile teslim etmeyi, her türlü ayıptan arî olarak yasal mevzuat gereklerine sağlam, standartlara uygun bir şekilde işin gereği olan bilgi ve belgeler ile işi doğruluk ve dürüstlük esasları dâhilinde ifa etmeyi, hizmet kalitesini koruyup yükseltmeyi, işin ifası sırasında gerekli dikkat ve özeni göstermeyi, ihtiyat ve öngörü ile hareket etmeyi kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.4. SATICI, sözleşmeden doğan ifa yükümlülüğünün süresi dolmadan ALICI’yı bilgilendirmek ve açıkça onayını almak suretiyle eşit kalite ve fiyatta farklı bir ürün tedarik edebilir.


 


5.5. SATICI, sipariş konusu ürün veya hizmetin yerine getirilmesinin imkânsızlaşması halinde sözleşme konusu yükümlülüklerini yerine getiremezse, bu durumu, öğrendiği tarihten itibaren 3 gün içinde yazılı olarak tüketiciye bildireceğini, 14 günlük süre içinde toplam bedeli ALICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 


5.6. ALICI, sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu Ön Bilgilendirme Formunu elektronik ortamda teyit edeceğini, herhangi bir nedenle sözleşme konusu ürün bedelinin ödenmemesi ve/veya banka kayıtlarında iptal edilmesi halinde, SATICI’ nın sözleşme konusu ürünü teslim yükümlülüğünün sona ereceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 


5.7. ALICI, Sözleşme konusu ürünün ALICI veya ALICI’nın gösterdiği adresteki kişi ve/veya kuruluşa tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının yetkisiz kişilerce haksız kullanılması sonucunda sözleşme konusu ürün bedelinin ilgili banka veya finans kuruluşu tarafından SATICI'ya ödenmemesi halinde, ALICI Sözleşme konusu ürünü 3 gün içerisinde nakliye gideri SATICI’ya ait olacak şekilde SATICI’ya iade edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.


 


5.8. SATICI, tarafların iradesi dışında gelişen, önceden öngörülemeyen ve tarafların borçlarını yerine getirmesini engelleyici ve/veya geciktirici hallerin oluşması gibi mücbir sebepler halleri nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde teslim edemez ise, durumu ALICI' ya bildireceğini kabul, beyan ve taahhüt eder. ALICI da siparişin iptal edilmesini, sözleşme konusu ürünün varsa emsali ile değiştirilmesini ve/veya teslimat süresinin engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesini SATICI’ dan talep etme hakkına haizdir. ALICI tarafından siparişin iptal edilmesi halinde ALICI’ nın banka havalesi ile yaptığı ödemelerde, ürün tutarı 14 gün içinde ALICI’nın banka hesabına ödenir. ALICI’ nın kredi kartı ile yaptığı ödemelerde ise, ürün tutarı, siparişin ALICI tarafından iptal edilmesinden sonra 14 gün içerisinde ilgili bankaya iade edilir. ALICI, SATICI tarafından kredi kartına iade edilen tutarın banka tarafından ALICI hesabına yansıtılmasına ilişkin ortalama sürecin 2 ile 3 haftayı bulabileceğini, bu tutarın bankaya iadesinden sonra ALICI’ nın hesaplarına yansıması halinin tamamen banka işlem süreci ile ilgili olduğundan, ALICI, olası gecikmeler için SATICI’ yı sorumlu tutamayacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.


5.9. Teslimat masrafları (kargo ücreti vb.) Alıcı’ya aittir. Satıcı, varsa Site’de şartlarını ilan ettiği Ürün ile ilgili kampanya çerçevesinde söz konusu teslimat masraflarının tamamını ya da bir kısmını Alıcı’ya yansıtmayabilir.


5.10. Siparişi verilen ve ödemesi yapılan ürünler, sipariş tarihinden itibaren en geç ertesi gün içerisinde, satıcı personeli tarafından, soğuk zincire uygun koşullarla teslim edilecektir. ALICI, tek bir sipariş ile birden fazla adrese ürün/ürünlerin gönderilmesini talep ettiği hallerde (kısaca "çoklu adrese gönderim”) her bir adres için ayrı kargo/gönderi/teslimat ücreti alınacaktır. Kargo/gönderi/teslimat masrafları ALICI tarafından karşılanacaktır.


5.11. Alıcı, verilen hizmetler ile ilgili talep ve şikâyetlerini, Satıcı’nın yukarıda belirtilen posta veya elektronik posta adresine yapabilir.


 


6. FATURA BİLGİLERİ


Ad/Soyad/Unvan : {_aliciad_} {_alicisoyad_}


Adres : {_teslimatadresi_}


Telefon : {_alicitelefon_}


Eposta/kullanıcı adı : {_alicimail_}


Fatura teslim : Fatura sipariş teslimatı sırasında fatura adresine sipariş ile birlikte


teslim edilecektir.


 


7. CAYMA HAKKI


7.1. ALICI; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, ürünün kendisine veya gösterdiği adresteki kişi/kuruluşa teslim tarihinden itibaren 14 (on dört) gün içerisinde, SATICI’ya bildirmek şartıyla hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkını kullanabilir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren başlar. Cayma hakkı süresi sona ermeden önce, tüketicinin onayı ile hizmetin ifasına başlanan hizmet sözleşmelerinde cayma hakkı kullanılamaz. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar SATICI’ ya aittir. ALICI, iş bu sözleşmeyi kabul etmekle, cayma hakkı konusunda bilgilendirildiğini peşinen kabul eder.


7.2. Cayma hakkının kullanılması için 14 (ondört) günlük süre içinde SATICI' ya iadeli taahhütlü posta, faks veya eposta ile yazılı bildirimde bulunulması ve ürünün işbu sözleşmede düzenlenen düzenlenen "Cayma Hakkı Kullanılamayacak Ürünler" hükümleri çerçevesinde kullanılmamış olması şarttır. Bu hakkın kullanılması halinde,


7.2.1 3. kişiye veya ALICI’ ya teslim edilen ürünün orjinal faturası, (İade edilmek istenen ürünün faturası kurumsal ise, geri iade ederken kurumun düzenlemiş olduğu iade faturası ile birlikte gönderilmesi gerekmektedir. Faturası kurumlar adına düzenlenen sipariş iadeleri İADE FATURASI kesilmediği takdirde tamamlanamayacaktır.)


7.2.2. İade formu,


7.2.3. İade edilecek ürünlerin kutusu, ambalajı, varsa standart aksesuarları ile birlikte eksiksiz ve hasarsız olarak teslim edilmesi gerekmektedir.


7.2.4. SATICI, cayma bildiriminin kendisine ulaşmasından itibaren en geç 10 günlük süre içerisinde malı iade almakla yükümlüdür.


7.2.5. ALICI’ nın kusurundan kaynaklanan bir nedenle malın değerinde bir azalma olursa veya iade imkânsızlaşırsa ALICI kusuru oranında SATICI’ nın zararlarını tazmin etmekle yükümlüdür. Ancak cayma hakkı süresi içinde malın veya ürünün usulüne uygun kullanılmasın sebebiyle meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan ALICI sorumlu değildir.


7.2.6. Cayma hakkının kullanılması nedeniyle SATICI tarafından düzenlenen kampanya limit tutarının altına düşülmesi halinde kampanya kapsamında faydalanılan indirim miktarı iptal edilir.


7.2.7. Cayma hakkının kullanılması ile birlikte iade edilen ürün/ürünler Satıcı yetkilileri tarafından teslim alındığında Alıcı’ya bilgi mesajı ulaşacaktır. Bilgi mesajının Alıcı’ya ulaşmasını takip eden 7 (yedi) iş günü içerisinde ödenen tutar kredi kartı ile ödeme yapıldı ise Alıcı’nın kredi kartına, banka havalesi yoluyla ödeme yapıldı ise banka hesabına iade edilecektir.


7.3. Burada belirtilen koşulları taşımayan ürün iadeleri kesinlikle kabul edilmemektedir.


8. CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER


 


8.1.


27.11.2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği’nin 15/1 maddesi b, c ve ç bentleri gereğince, Alıcı’nın istekleri veya kişisel ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanan ürünler ve çabuk bozulabilen veya son kullanma tarihi geçebilecek ürünler, tesliminden sonra ambalaj, bant, mühür, paket gibi koruyucu unsurları açılmış olan ürünlerden iadesi sağlık ve hijyen açısından uygun olmayanlar bakımından cayma hakkı kullanılamaz.


Sayılan ürünler dışında kalan orijinal ambalajı hasar görmemiş, kullanılmamış, kullanım hatası sonucu zarar görmemiş ürünler bakımından Alıcı, 6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, siparişin Alıcı’ya veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren, tek siparişe konu olup ayrı ayrı farklı adreslere teslim edilen mallarda, en son teslim edilen ürün/ürünlerin Alıcı’ya veya Alıcı tarafından belirlenen üçüncü kişiye teslim edildiği günden itibaren tüketicinin 14 (ondört) gün içinde cayma hakkını kullanabilir. Ancak, ambalajı açılmış, kullanılmış ve tahrip edilmiş ürünlerin iadesi kabul edilmemektedir. Cayma hakkının kullanılabilmesi için ürün/ürünlerin iadesinin, ürün/ürünlerin Alıcı’ya teslim edildiği hali ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Satın alınan üründe veya ürün ambalajında herhangi bir bozulma, açılma, kırılma, yırtılma, aksesuarlarında eksiklik ve sair hallerin tespiti halinde ürün iadesi kesinlikle kabul edilmemektedir.


8.2.


Mesafeli Satış Sözleşmesi'nden doğan tüm ihtilafların hallinde, Mesafeli Satış Sözleşme’sinin tarafı Gerçek Kişi Alıcı ise, Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen parasal sınırlar dahilinde Alıcı’nın ürünü satın aldığı veya ikametgahının bulunduğu yerdeki Tüketici Sorunları Hakem Heyeti veya Tüketici Mahkemeleri; Sözleşme’nin tarafı Tüzel Kişi Alıcı ise, İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkili olacaktır.


Satıcı, kedisine ait güncel ve tanıtıcı bilgileri, satışa konu ürünlerin temel niteliklerini, satış fiyatlarını, ödeme şekli ve teslimat koşullarını, satışın gerçekleşmesi için yapılması gereken işlemleri ve satışa konu ürün ile ilgili tüm ön bilgiler ve cayma hakkı hususundaki bilgiler ile uyuşmazlık halinde nereye başvurulacağı ayrıntılı olarak açıklamakta ve Alıcı bu Ön Bilgilendirme Formu’nu okuyup anladığına ilişkin beyanda bulunduğunda bu bilgileri haiz olduğunu beyan etmektedir. Alıcı’nın kredi kartı bilgilerini Site’de yer alan forma girerek, sipariş verdiği anda, Alıcı ile Satıcıarasında sözleşme kurulmuş sayılır. Alıcı, Ön Bilgilendirme Formu ve Mesafeli Satış Sözleşmesi’ne, Site üzerinden her zaman erişme hakkına sahiptir.


SATICI: Yavuz Çelik


 


ALICI: {_aliciad_} {_alicisoyad_}


 


TARİH: {_tarih_}